Filtreringsvalg

PST iverksetter etterforskning

PST har i dag besluttet å iverksette etterforskning for å undersøke om opplysningene som har fremkommet den siste tiden rundt falske basestasjoner dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater jf. straffeloven § 91a.

Aftenpostens sak om mobilovervåkning

Mobilovervåkning slik Aftenposten beskriver i sin artikkel er ikke ukjent for PST. Det kan være en rekke forklaringer bak funnene. PST sitt hovedfokus er på hvorvidt disse funnen kan spores tilbake til ulovlig etterretningsvirksomhet fra fremmede stater. 

Er PST direkte underlagt Justis-og beredskapsdepartementet?

PST ordbruk

"PSTs kommunikasjon til samfunnet må være så konkret, tydelig og sannferdig som overhodet mulig". Per Anders Madsens kommentar i Aftenposten 5.november 2014 kunne vel så gjerne vært hentet fra PSTs kommunikasjonsstrategi. Målsetningen er det vanskelig å være uenig i, men å oppfylle den i praksis er lettere sagt enn gjort.

Oppdatering av trusselbildet

PSTs trusselvurdering for 2014 er fortsatt gjeldende. Denne vurderingen er å anse som et supplement innenfor det som vurderes som mest sannsynlige terrorscenarier basert på den senere tids utvikling.

Stordata

Masseovervåking. Innsamling med trål. Alle under lupen. Et forslag om lagring av stordata kan umiddelbart vekke assosiasjoner til en samfunnsorganisering vi ikke vil være en del av.

The threat is weakened

The announcement of the Director General of the PST, Benedicte Bjoernland, at the press conference on 31 July 2014, 18:00.